Referenser

Installation och garantireparationer på Kinnan AB´s värmepumpar (Sverigepumpen)

Konstruktion och installation av kyl- & frysrum, samt olika serviceúppdrag

Konstruktion och installation av kyl- & frysrum, samt service, underhåll och felavhjälpning på kylanläggningar

Installation och service av luftkonditioneringsanläggning till huvudkontor samt ett större antal värmepumpar i fastighetsbeståndet.

Installation av datakylanläggning samt, luftkonditioneringsanläggning samt ett flertal värmepumpar

Installation, service och felavhjälpning av Datakylanläggning samt luftkonditioneringsanläggningar.

 

Installation och garantireparationer på Canvac AB´s värmepumpar (Mitsubishi Q-Heat)

Mångårigt samarbete kring kvalitetsinstallationer av såväl luft/luft- som luft/vattenvärmepumpar

Service/Felavhjälpning samt ombyggnad av styranläggning till processkylanläggning

Flerårigt samarbete kring kvalitetsinstallationer av samt service och felavhjälpning på värmepumpar

Mångårigt samarbetsavtal kring felsökning och feavhjälpning på Solids försäkrade värmepumpar

Installation och garantireparationer på Ahlsell´s värmepumpar/kylanläggningar (Sanyo och Hitachi m.fl)